شماره 14197 | اس ام اس زیبا

منوی اصلی

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتی

 

14197 | اس ام اس زیبا

||||| 6 Like +1 |||||

دنیا!
بازی هایت راسرم اوردی؟
گرفتنی هایت راگرفتی؟
دادنی هایت رادادی؟
حسرت هاراکاشتی؟
زخم هارازدی؟
دیگربس است….چیزی نمانده…
بگذاربخوابم…
محتاج یک خواب ابدی هستم…

فرستنده : aylin