شماره 14289 | اس-ام-اس

منوی اصلی

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتی

 

14289 | اس-ام-اس

||||| 5 Like +1 |||||

خدایا…امشبومیخوام حرف دلموبگم

خدایاکجایی؟صدامومیشنوی؟منومیبینی؟
نکنه گناهام زیادشدن وتومنوازلیست بنده هات خط زدی؟؟خدایاخودت خوب میدونی تنهاکسم تویی…امیدم تویی…
خدایاتاکی بایداین بیکسی روتحمل کنم؟؟؟.من همونی هستم که اززندگیش سیره…همونیم که دلش پرازغصه هست وچشماش پرازاشک وقلبش پرازدردو گلوش پرازبغض وروحش خسته…خدایا…!یاتوبیاپایین…یامنوببربالا…دلم گرفته خدا…زمانوبرگردون عقب…قول میدم همه روجبران کنم…هرچندمیدونم عقربه های ساعت خلاف جهت حرکت نمیکنن.خدایا…بی صبرانه منتظراون زمانی هستم که منوببری توآسمونا…خدایاحالاکه حرف دلموهمه دیدن،توروخداتوهم ببین…
دوستت دارم خدا…خداجونم جواب بده

فرستنده : aylin