شماره 14537 | اس-ام-اس

منوی اصلی

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتی

 

14537 | اس-ام-اس

||||| 7 Like +1 |||||

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً می میرد؛
ﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در رؤﯾﺎ، چه در دروغ،
ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ،چه در خوشی، چه در قدرت،
چه در جهل، چه در انکار، چه در حسد،
چه در بخل، چه در کینه، چه در انتقام.
.مواظب باشیم غرق ﻧﺸﻮﻳﻢ!
انسان بودن خود به تنهایی یک دین خاص است
که پیروان چندانی ندارد…

فرستنده : aylin