شماره 14473 | اس ام اس فلسفی

منوی اصلی

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتی

 

14473 | اس ام اس فلسفی

||||| 9 Like +1 |||||

سکوت میکنم تاخدا سخن گوید.رها میکنم تاخداهدایت کند.دست برمیدارم تاخدا دست بکار شود.به اومی سپارم تاارام شوم.

فرستنده : 4729