شماره 14480 | اس ام اس فلسفی

منوی اصلی

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتی

 

14480 | اس ام اس فلسفی

||||| 7 Like +1 |||||

صبح زود همین که از خانه بیرون زد گفت:”مسابقه میدیم”!وقبل از اینکه نظر او رابشنود .ادامه داد:”ازالان تاشب”.چشمش به زنی که ازسر کوچه می امد افتاد:نگاهش راکج کرد.به شیطان گفت:فعلا یک _هیچ به نفع من!

فرستنده : 4729