شماره 14761 | اس ام اس تنهایی

منوی اصلی

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتی

 

14761 | اس ام اس تنهایی

||||| 3 Like +1 |||||

این روزهــــــــــا…

خسته تــــــــــر از آنم ک بخــــــــــواهم

گلــــــــــه کنم…

از آدمهایی ک خــــــــواسته یا نــــــــــاخواسته

دلــــــــــم را شکستــــــــــند…

نه پایی برای رفتــــــــــن دارم

نه دلــــــــــی برای کنــــــــــدن…

آرام و بیــــــــــصدا گـــــــــم میشوم

در تمــــــــــام حرفــــــــــهایی ک…

نشنیــــــــــده گرفته شد…

تمــــــــــام اشکهایی ک…

نــــــــــادیده گرفته شد…

تمــــــــــام منــــــــــی ک از یــــــــــادها رفت…

فرستنده : maryamsadat