شماره 14775 | اس ام اس عاشقانه

منوی اصلی

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتی

 

14775 | اس ام اس عاشقانه

||||| 1 Like +1 |||||

آری سهراب!!!!!
توراست میگویی!!!!
آسمان مال من است…
پنجره . . .
عشق . . ….
زمین . . .
دوست . . .
هوا . . .
مال من است!!!!
اماسهراب تو قضاوت کن…
بردل سنگ زمین،جای من است؟؟؟
من نمیدانم چرااین مردم، دانه های دلشان پیدا نیست؟؟؟؟!!!!
تو کجایی سهراب…؟؟؟؟
آب راگل کردند!!!
چشمها را بستند . . .
و چه بادل کردند!!!
صبرکن ای سهراب…
گفته بودی قایقی خواهم ساخت..
خواهم انداخت به آب…
دور خواهم شد از این خاک غریب…
قایقت جادارد؟؟؟
من هم ازهمهمه ی اهل زمین دلگیرم…

فرستنده : nsh