شماره 14891 | اس ام اس تنهایی

منوی اصلی

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتی

 

14891 | اس ام اس تنهایی

||||| 9 Like +1 |||||

آری… مــن همــان دختـــر تـــُخسِ بد اخـــلاق ِ مــُزخــرفم!!! که همـــگان مـــی پنــدارند بُــتی هستمـــ!

فرستنده : maryamsadat