طنز Archives » صفحه 9 از 139 » جوکساز

منوی اصلی

جوک

اس ام اس

طنز

اس ام اس خاص

اس ام اس مناسبتیدوستان جهت فعالتر شدن نیاز به جوک و اس ام اس های جدیـدتون داریم ( ارسال مطلب )

محل قرار دادن تبلیغات

از وقت تان برای خنده استفاده کنید زیرا خنده موسیقی و آهنگ روح است.

محبوبترین مطالب ارسالی کاربران برتر جوکساز

جوکساز را در گوگل محبوب کنید   


13509 | طنز

||||| 26 Like +1 |||||

ﻳﻪ ﺁﻗﺎﻳﻰ ﻣﻴﮕﻔﺖ :ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﮔﻮﺷﻴﻤﻮ
ﭼﻚ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺭﻱ
ﺩﺭﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﻮﺷﻲ ﺛﺒﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻡ
- ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻧﺪﺍ
- ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺭﻭﻳﺎ
- ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻧﻮﺭ
- ﻃﻼ ﻭﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ
- ﺧﺸﻜﺸﻮﻳﻲ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ
- ﮔﻞ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻣﺮﺟﺎﻥ
- ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩ ﻧﺴﺘﺮﻥ
- ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ
- ﺍﮊﺍﻧﺲ ﻛﺮﺍﻳﻪ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺍﺯﺍﺩﻩ
ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ عزیزﻣﺮﺍﻗﺐ ﺷﮕﺮﺩ ﺍﻗﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨد….

فرستنده : shaParaki  ارسال پیام  


13507 | طنز

||||| 22 Like +1 |||||

یعنی اگه فناوری ساخت لامبورگینی رو هم به ایران بدن…
.
.
.
.
ایرانیا از توش یه
لامبورگینی-وانت در میارن !

فرستنده : shaParaki  ارسال پیام  


13503 | طنز

||||| 15 Like +1 |||||

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻬﻢ ﺷﻨﺎ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﮔﻔﺖ : ﺣﺎﻻ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﻋﻘﺒﺘﻮ ﺗﮑﻮﻥ ﺑﺪﻩ !!

ﻣﻦ :|
ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺟﻠﻮ :|
ﭘﺎﻫﺎﯼ ﻋﻘﺐ:|
ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﺷﻨﺎ:|
ﻭﺍﺗﺮ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺷﺘﺎﺵ:|
ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ:|
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾت ﺍﺯ ﺩﻭﺯﯾﺴﺘﺎﻥ :|
جراتم ندارم چیزی بگم
به حول قوه الهی پاهای عقبمو تکون دادم دیگه!

فرستنده : shaParaki  ارسال پیام  


13500 | طنز

||||| 20 Like +1 |||||

ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ۱۰۰۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻦ ﻣﻨﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻡ….
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﺭﻭ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﺴﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﮔﻔﺖ ﻧﻨﻪ ﭼﻘﺪﺭﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﺭﻭ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯽ ﯾﻬﻮ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﻦ ﺑﻬﺶ ۱۰۰۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺩﺍﺩﻡ…
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻻﻥ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺮ ﺯﻧﻪ ﺭﻭ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻢ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﻬﻢ ﻟﺒﺎﺱ ﮐﻬﻨﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻼ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﻋﻮﺽ
ﺷﺪ….:|(teeth)

فرستنده : shaParaki  ارسال پیام  


13499 | طنز

||||| 20 Like +1 |||||

میگن هیچ عشقی تو دنیا مثل عشق اولی نیست…
.
.
.
.
.
.
نخیر…
اتفاقا هرچی جلوتر میری به موارد بهتری برمیخوری..!!!اصلاخودتونو محدود نکنید والااااااا

فرستنده : shaParaki  ارسال پیام  


13498 | طنز

||||| 18 Like +1 |||||

اولـین سیـن سـفره هفـت سـین امـسالم

★سـایه ی آقــــــ‍.ــامـــونــــه★

بفرستید واسه شوووهراتون
قبل از خرید عید جواب میده..!!!!!!

فرستنده : shaParaki  ارسال پیام  


13496 | طنز

||||| 20 Like +1 |||||

ﯾـﺎﺭﻭ ﺗـﻮ ﺧﯿـﺎﺑـﻮﻥ ﺑـﺪﻭ ﺑـﺪﻭ ﺍﻭﻣـﺪ ﺳﻤﺘﻢ ﯾﻘﻤﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻔﺖ :
ﻣﺮﺗـﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻣﻦ ﭼﯿﮑـﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﻣﻨـﻢ ﻫﻨـﮓ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﮔﻔـﺘﻢ ﻫﯿﭽـﯽ ﺑﺨﺪﺍ
ﮔـﻔﺖ : ﻧﻤـﯿﺘﻮﻧﯽ ﺍﻡ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ!
ﭼﻮﻥ ﻣـﻦ ﺍﺻـﻸ ﺯﻥ ﻧـﺪﺍﺭﻡ !
ﺑـﻌﺪ ﯾﮑﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﺳـﺐ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺭﻓـﺖ
ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮕﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺍﺛﺮﯼ ﺭﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ !!!

فرستنده : shaParaki  ارسال پیام  


13344 | طنز

||||| 22 Like +1 |||||

مورچه ای رادیدم بااین کوچکی اش باری رامیبردازخودبزرگتر….
منم اصن حال وحوصله ی لوس بازی ومتحول شدنانداشتم ..
کشتمش ..
همینم مونده ازمورچه پند بگیرم
:!: :!: والا…

فرستنده : fabrik  ارسال پیام  


||||| 31 Like +1 |||||

به مامانم میگه دشمنت کیه تا بزنم چشاشو درارم واست !
میگه : دشمنی بالاتر از اولاد نیست / شاخ گاوی بدتر از عروس نیست !!!
هیچی دیگه همینجور خودم و عروس نداشتشو شست انداخت رو بند رخت … :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

فرستنده : 1378  ارسال پیام  


||||| 28 Like +1 |||||

با خواهرم دعوام شد در حد جنگ ستارگان
یه چنگ انداختم تو صورتش یهو به مامانم گفت : این وحشیو از کجا آوردید ؟
مامانم گفت : اون پرورشگاهِ که تورو آوردیم ، یه باغوحش بغلش بود داداشتو از اونجا آوردیم …
یعنی از حالت جامد به بخار تبدیلمون کرد !!!

فرستنده : 1378  ارسال پیام